m

Ovocentrum - Valašské Meziříčí

Ovocentrum - Valašské Meziříčí

Aktuality

INFORMACE PRO SUBJEKTY ZAPOJENÉ VE ŠKOLNÍM PROJEKTU:
ZMĚNY V NASTAVENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023


Státní zemědělský intervenční fond v souladu s nařízením vlády stanovuje, že ve školním roce 2022/2023 došlo z důvodu snížení přidělených finančních prostředků ze státního rozpočtu České republiky k následujícím změnám:

  1. Cílová skupina projektu je zúžena na žáky I. stupně základních škol, včetně přípravných tříd základních škol a přípravného stupně základních škol speciálních.
  2. Minimální počet dodávek produktů za měsíc příslušného školního roku se snižuje na jednu dodávku měsíčně.
  3. Roční limit na produkty v projektu Ovoce a zelenina do škol na jednoho žáka pro školní rok 2022/2023 je stanoven ve výši 208,80 Kč.
  4. Roční limit na doprovodná vzdělávací opatření v projektu Ovoce a zelenina do škol na jednoho žáka pro školní rok 2022/2023 je stanoven ve výši 34,00 Kč.