m

Ovocentrum - Valašské Meziříčí

Ovocentrum - Valašské Meziříčí

HACCP

Proč?
- snižujeme riziko poškození zdraví spotřebitele
- zároveň chráníme sebe
- plníme zákonnou povinnost dle vyhlášky 161/2004 Sb.

CO JE HACCP ?

Analýza nebezpečí a kontrola kritických bodů
- HACCP je preventivní postup, který předchází, identifikuje a vyhodnocuje nebezpečí ohrožení zdraví spotřebitele ještě předtím, než může nebezpečí vzniknout.
- Udává, jaké postupy a prostředky jsou nezbytné k tomu, aby se nebezpečím předcházelo ještě předtím, než se mohou projevit.
- Zavádí způsoby sledování a nápravná opatření, která jsou zárukou, že je preventivní systém účinný.

Co zavedení systému HACCP přináší ?
- Zachování kvality a zdravotní nezávadnosti nabízeného zboží
- Spokojenost a důvěru zákazníka
- Uvědomění si hrozících nebezpečí všemi pracovníky
- Minimalizaci ztrát
- Úsporu nákladů
- Jasný kontrolní systém
- Profesionální image