m

Ovocentrum - Valašské Meziříčí

Ovocentrum - Valašské Meziříčí

Hlavní stránka Školní projekt
Školní projekt

Spojení projektů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol pod společný projekt s názvem ŠKOLNÍ PROJEKT schválila vláda 8.3.2017. Vládní nařízení č. 74/2017 Sb. je platné od 15.3.2017. Od září 2017 dodáváme školám ovoce, zeleninu a také mléko a mléčné výrobky. Na veškeré dotované produkty mají nárok všechny děti základních škol tzn. 1. -  9. ročníků včetně přípravných tříd.

V rámci Školního projektu patříme k největším dodavatelům  v České republice. Stejně jako v letech předcházejících i v letošním školním roce 2019/2020, jsme obsadili už po několikáté 2. místo v republice.

Ovoce a zeleninu dodáváme v tomto školním roce  do  520 škol pro cca 140.000 žáků. Mléko  dodáváme v tomto školním roce do  443 škol pro  cca 112.000 žáků.

V rámci Školního projektu mají děti  ZDARMA nárok na:  ovoce, zeleninu, ovocné šťávy, ovocné pyré,  neochucené mléko a neochucené mléčné výrobky (např. jogurt, sýr, tvaroh, plátkový sýr).

Ochucené mléčné výrobky částečně dotované, nebo zcela mimo Školní projekt si mohou zájemci objednat prostřednictvím našich webových stránek za snížené ceny.

Schválená částka v projektu Ovoce do škol byla  SZIF stanovená ve výši
299,50 Kč / žák /školní rok

Schválená částka v projektu Mléko do škol byla  SZIF stanovená ve výši
326,90 Kč / žák / školní rok

Povinnost dodat mléko minimálně 2 x měsíčně zůstává zachována.

Schválená částka pro Doprovodná opatření byla SZIF stanovená  ve výši
45 Kč / žák / školní rok u obou projektů.

O Vaši přízeň se chceme ucházet  především úrovní poskytovaných služeb, praktičností  a nejvyšší kvalitou  bez ohledu na pořizovací cenu dodávaných produktů.

Všem školám poskytujeme stejné podmínky po celou dobu spolupráce, nezvýhodňujeme nové školy, na úkor škol stávajících, nebo velké školy nad malými.

Pravidelné dodávky  produktů všem školám v dopoledních hodinách.

Ani otázka ekologie nám není cizí, školy si mohou zvolit zařazení do skupiny „EKOLOGICKÝCH“.


NEJEN OVOCE MY DOBŘE ZNÁME, ZDRAVÍ DO ŠKOL DODÁVÁME!

OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL

MLÉKO DO ŠKOL