m

Ovocentrum - Valašské Meziříčí

Ovocentrum - Valašské Meziříčí

Hlavní stránka O nás GDPR Informace pro zaměstnance
GDPR - Informace pro zaměstnance

Zásady zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání:

 

1. Tyto zásady zpracování osobních údajů vás informují o tom, jak společnost OVOCENTRUM V+V, s.r.o. (dále jen správce údajů) získává, uchovává a dále zpracovává vaše osobní údaje a to v souvislosti s náborem nových zaměstnanců, jak s osobními údaji nakládá a jak je chrání. Osobními údaji jsou jakékoliv informace identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, která se uchází o zaměstnání (dále jen uchazeč).

2. Správcem osobních údajů je společnost OVOCENTRUM V+V, s.r.o., Palackého 243, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 25866192, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 23071.

3. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem výběru vhodného zaměstnance na danou pracovní pozici. V případě udělení souhlasu uchazečem i pro případné budoucí nabídky na jinou pracovní pozici.

4. Údaje zpracováváme v rozsahu, který uvedete v dotazníku pro uchazeče o zaměstnání, případně předaném životopisu.  Osobní údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu a to: jméno a příjmení, datum narození, adresa, e-mail, telefon, vzdělání, dosavadní pracovní zkušenosti, získané dovednosti, datum možného nástupu.

5. Osobní údaje zpracováváme po nezbytně nutnou dobu do ukončení výběrového řízení. Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů, budeme vaše osobní údaje zpracovávat maximálně po dobu 1 roku od udělení tohoto souhlasu.

6. Osobní údaje v písemné podobě (osobní dotazníky, životopisy) jsou uloženy v uzamykatelné skříňce u vedoucí skladu nebo personální a mzdové účetní.  Po ukončení výběrového řízení jsou písemnosti uchazečů, kteří neposkytli souhlas s dalším zpracováním, skartovány.

7. Práva subjektu údajů

- právo na přístup ke svým osobním údajům, které správce zpracovává

- právo na opravu osobních údajů, vymazání nebo přenos

- právo podat námitky

- právo požadovat omezení zpracování osobních údajů

- právo odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů

- právo na omezení zpracování

- právo na přenositelnost údajů

- právo podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů

 

 

Tyto zásady zpracování údajů nabývají účinnosti dne 25.5.2018.