m

Ovocentrum - Valašské Meziříčí

Ovocentrum - Valašské Meziříčí

Brambory
Sadbové brambory

ovocentrum_ovoce_zelenina_brambory-edit

Nabídka bramborové sadby:
Nabízíme certifikovanou sadbu brambor, balenou v pečetěných obalech po 10 kg.

 
Brambory
ovocentrum_ovoce_zelenina_brambory-edit

V České republice se v současné době brambory pěstují v zemědělských podnicích na výměře téměř 30 000 ha.
Při průměrném výnosu 23 t/ha to znamená, že celková hrubá produkce dosahuje 700 000 t.